Nabór na stanowisko operator urządzeń oczyszczalni ścieków

Spółka Śremskie Wodociągi poszukuje pracownika na stanowisko operator urządzeń oczyszczalni ścieków.

Wymagane dokumenty prosimy kierować do dnia 30 sierpnia 2019 roku na adres e- mail: poczta@sremskiewodociagi.pl lub złożyć osobiście w Biurze Obsługi Klienta spółki Śremskie Wodociągi sp. z o.o. przy ul. Parkowej 8, w Śremie.

 

Główny zakres obowiązków:

 1. Wykonywanie prac związanych z obsługą urządzeń oczyszczalni ścieków oraz utrzymaniem ich w czystości, sprawności i porządku, w tym kontrolowanie pracy:
 • kraty schodkowej, dokonywanie higienizacji skratek i ich usuwanie na miejsce czasowego gromadzenia,
 • osadników wstępnych z klarownikami,
 • dmuchaw napowietrzających reaktory biologiczne,
 • bioreaktorów i stacji dozowania koagulantów (PIX),
 • przepompowni , studni pomiarowych i kontrolnych,
 • osadników wtórnych,
 • wydzielonych komór fermentacyjnych (WKF), odsiarczalni i zbiornika gazu,
 • zbiornika buforowego z rasa osadową,
 • poletek odkładczych osadu i poletek gromadzenia skratek i piasku.
 1. Wykonywanie prac porządkowych na placach, drogach, i trawnikach obiektu oczyszczalni ścieków.
 2. Kontrolowanie pracy systemów monitorujących prawidłowość pracy infrastruktury kanalizacyjnej i ściekowej,
 3. Wykonywanie prac remontowych urządzeń i obiektów oczyszczalni ścieków.
 4. Kontrolowanie prawidłowości korzystania przez firmy dowożące ścieki z urządzeń punktu zlewnego.
 5. Nadzorowanie obiektu oczyszczalni i zapobieganie obecności na obiekcie osób nieupoważnionych.

 

Od Kandydatów oczekujemy:

 • dyspozycyjności (dyżury awaryjne),
 • wykształcenia zasadniczego zawodowego lub wykształcenia średniego technicznego,
 • prawa jazdy kat. B (mile widziany staż w prowadzeniu pojazdów),
 • mile widziane doświadczenie zawodowe w branży wodno- kanalizacyjnej,

 

Prosimy o zamieszczenie w CV następującej klauzuli:

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Śremskie Wodociągi Sp. z o.o. zawartych  w aplikacji CV w celu wykorzystania ich w procesie rekrutacji.

 

Klauzula Informacyjna dla osób biorących udział w procesie rekrutacyjnym

Modernizacja sieci wodociągowej w Śremie – rejon ul. Stary Rynek

Modernizacja sieci wodociągowej.

W związku z koniecznością wykonana prac renowacyjnych sieci wodociągowej, towarzyszących realizowanym robotom drogowym w Śremie, w rejonie ul. Stary Rynek, w dniu 2 sierpnia br., od godz. 8.00 do godzin popołudniowych, nastąpi przerwa w dostawie wody.
Przerwa w dostawach dotyczy ulic:
– Mała Łazienkowa,
– Łazienkowa,
– Piaskowa,
– Stary Rynek.

Za powstałe utrudnienia przepraszamy.

Awaria sieci wodociągowej w miejscowości Psarskie ul. Sikorskiego

W dniu 16 lipca 2019 roku stwierdzono awarię sieci wodociągowej w miejscowości Psarskie ul. Sikorskiego.

Przerwą w dostawach wody objęta będzie ul. Jaworowa, Klonowa, Jesionowa oracz część ulicy Sikorskiego oraz Al. Platanowej.

Prace przy usuwaniu awarii potrwają od godziny 930 do godziny 1300.

Za powstałe utrudnienia przepraszamy.

Komunikat o zakłóceniach w dostawie wody

W dniu 12 lipca 2019 roku, w godzinach od 800 do godziny 1200, prowadzone będą prace na sieci wodociągowej w miejscowości Śrem ul. Gostyńska. W godzinach tych mogą wystąpić przerwy w dostawie wody w rejonie ulicy Gostyńskiej oraz części ulicy Mickiewicza.

Za powstałe utrudnienia przepraszamy.

Komunikat o zakłóceniach w dostawie wody

W dniu dzisiejszym, w godzinach od 830 do godziny 1500, prowadzone będą prace na sieci wodociągowej w miejscowości Borgowo.

W godzinach tych mogą wystąpić przerwy w dostawie wody.

Za powstałe utrudnienia przepraszamy.

Załatwianie spraw w Spółce przez pełnomocnika

Informujemy, że w przypadku gdy odbiorca usług swoje sprawy załatwia w Spółce przez pełnomocnika, to ten jest zobowiązany przedstawić podpisane przez odbiorcę usług pełnomocnictwo oraz oświadczenie RODO pn. „informacja dla klienta/odbiorcy działającego przez pełnomocnika o obowiązującej w Spółce procedurze przetwarzania jego danych osobowych”.

Wzory tych dokumentów zamieszczamy poniżej:

 

Pełnomocnictwo dla klienta

RODO Oświadczenie klienta