Poza podstawowym zakresem działalności wodociągowo-kanalizacyjnej spółka Śremskie Wodociągi świadczy również usługi dodatkowe, przedstawione w poniższej tabeli:

 

cennik usług obsługi wodomierzy, przyłaczy i sieci kanalizacyjnych2